Ortodoncie - MUDr. Eva Obermajerová

POUČENÍ PRO PACIENTY ORTODONTICKY LÉČENÉ PEVNÝM /FIXNÍM/ ROVNÁTKEM


Vážení pacienti, vážení rodiče, učinili jste rozhodnutí, že se pustíte do řešení nepravidelností zubů a čelistí u Vašeho dítěte nebo v ústech svých vlastních. Chtěla bych Vám průběh léčby usnadnit tím, že Vás blíže seznámím s ortodontickou léčbou pevným rovnátkem, včetně obtíží a případných rizik.

Ortodontická léčba pevným rovnátkem
Vlastní léčba začíná vstupním pohovorem, pečlivým vyšetřením a zdokumentováním současného stavu chrupu. Do nezbytné dokumentace patří otisky obou čelistí, podle kterých se v laboratoři zhotoví přesné modely chrupu. Další běžnou součástí dokumentace jsou rentgenové snímky a fotografie chrupu i obličeje. Po vyhodnocení veškeré dokumentace je stanovena přesná diagnóza ortodontické vady a léčebný plán. Návrh léčebného plánu Vám bude vysvětlen a dohodnete se na jeho definitivní podobě. Naším společným cílem bude dosažení nejen esteticky, ale i funkčně vyhovujícího chrupu. Křivé zuby jsou při kousání často přetěžovány, což může mít za následek onemocnění dásní a závěsného aparátu zubu. Stěsnané a skloněné zuby jsou také těžko přístupné kartáčku při čištění, ulpívá mezi nimi povlak a snáze se kazí. Součástí ortodontické léčby je často extrakce (=vytažení) některých zubů. Mezery, které po vytažení zubů vzniknou, jsou využity k seřazení nepravidelně postavených zubů. Pomocí pevného rovnátka se mezery zcela uzavřou. Není třeba se obávat, že mezery po vytažených zubech v chrupu zůstanou. Každá ortodontická léčba se skládá ze dvou částí, aktivní fáze léčby a fáze retence neboli udržování dosaženého stavu. Obě části jsou stejně důležité a trvají přibližně stejnou dobu. Aktivní fáze léčby trvá 1,5 - 2,5 roku, záleží na typu vady. Po tuto dobu je v ústech napevno nalepeno pevné rovnátko. Po srovnání zubů není možné ortodontickou léčbu ihned ukončit, protože zuby mají určitou dobu po léčbě tendenci putovat. Pro stabilizaci zubů se obvykle používá snímací ortodontické rovnátko a tzv. pevný retainer. Pevný retainer je tenký drátek, kterým jsou z vnitřní strany podlepeny dolní přední zuby. Retainer není vidět, nevadí při jídle ani mluvení a přitom drží zuby srovnané. Pacienti často po skončení aktivní léčebné fáze podcení stabilizační proces a neřídí se doporučením lékaře, což má za následek větší či menší recidivu neboli návrat směrem k původnímu stavu před léčbou.


Spolupráce lékaře a pacienta - podmínky úspěšné léčby
Ortodontická léčba je časově náročná a vyžaduje dobrou spolupráci pacienta s lékařem. Je nezbytně důležité dodržovat termíny návštěv stanovených lékařem. V opačném případě hrozí zdržení léčby, návrat směrem k původnímu stavu před léčbou nebo dokonce poškození zubů. Rovnátko nepůsobí automaticky. Během kontrol se ověřuje a obnovuje činnost řady součástek. Kontroly jsou jednou za 4 až 6 týdnů během aktivní fáze rovnání zubů. Během retenční fáze jsou po 2 až 3 měsících. Ačkoli se budu snažit maximálně se přizpůsobit Vašim požadavkům, některé z návštěv budou jistě zasahovat do školní docházky nebo pracovní doby

Ústní hygiena
Léčba může být zahájena jen u pacientů s perfektní ústní hygienou a zdravými zuby. Před nasazením pevného rovnátka je nutná preventivní kontrola u Vašeho praktického zubního lékaře. Ten také bude kontrolovat stav chrupu každých 6 měsíců v průběhu ortodontické léčby. Je omyl se domnívat, že při ortodontické léčbě se na preventivní prohlídky k praktickému zubnímu lékaři nechodí. S nasazením pevného rovnátka do úst se samozřejmě zvýší nároky na hygienu chrupu. Lékař je povinen podat každému pacientovi podrobnou instruktáž o čištění rovnátka i zubů. Je vhodné si koupit speciální zubní kartáček na čištění rovnátka a další doporučené pomůcky na odstranění zubního povlaku. Ulpívající zubní povlak způsobuje totiž zubní kaz a záněty dásní, které kromě jiných obtíží výrazně brzdí ortodontické posuny zubů. Doporučujeme též používání zubních past a ústních vod s fluorem, nevhodné jsou zubní pasty s bělicím účinkem. V boji proti zubnímu kazu pomáhá i materiál, kterým je rovnátko na zuby upevněno. Obsahuje fluor a uvolňuje ho do okolí. Pod dobře držícími kroužky a zámky se Vám zuby nezkazí. Nebezpečí vzniká jen tehdy, když se kroužek či zámek uvolní a není včas nalepen zpět.

Život s rovnátkem
Vlastní nalepení pevného rovnátka nebolí, ale po nasazení a každé změně jeho aktivních částí mohou být zuby několik dní citlivé a mohou se lehce viklat. Je to známkou toho, že se zub uvolňuje a posunuje do správné polohy. Tyto pocity by měly brzo pominout. Přesto se doporučuje minimálně první týden po nasazení rovnátka jíst měkčí potravu (např. kaše, jogurty, saláty, apod) – jednak se šetří citlivé zuby a jednak nehrozí poškození rovnátka. Během celé doby, kdy je v ústech pevné rovnátko je zakázáno jíst tvrdé bombóny, karamely, topinky, ořechy, ukusovat tvrdé ovoce apod. Pacient, popřípadě jeho rodiče, by měli rovnátko důkladně poznat, snažit se přizpůsobit životní režim léčbě a rovnátko chránit. V případě poškození rovnátka neprodleně vyhledat ošetřujícího lékaře a zjednat nápravu, nečekat na termín pravidelné kontroly.

Výskyt komplikací
- jak již bylo uvedeno, po nasazení ortodontického rovnátka může vzniknout tlak na zuby, někdy až bolestivý. Tyto obtíže mizí obvykle během 3 až 5-ti dní, pokud ovšem neustupují a jsou neúnosně velké nebo se rozšiřují do okolí, je nezbytné vyhledat ošetřujícího lékaře. - může dojít k prodloužení původně plánované délky aktivní fáze léčby a to v důsledkunepředvídatelných komplikací v průběhu realizace léčebného plánu nebo neobvyklé reakce tkání pacienta - občas je potřeba léčebný plán pozměnit nebo rozšířit, abychom úspěšně dokončili plánovanou úpravu chrupu - někdy reagují určité skupiny zubů na obtížné posuny tzv. resorpcí na kořenech zubů, což je zkrácení kořene zubů. Toto postižení lze jen velmi zřídka předvídat, ale většinou k této komplikaci dochází u disponovaných pacientů. Pokud už vznikne, bývá malého rozsahu a pro pacienta neznamená hrozbu estetického ani funkčního handicapu. - pokud pacient z nějakého důvodu nedodržuje léčebný režim, může dojít nejčastěji k nedokonalému výsledku, někdy k poškození povrchu zubů vlivem nedostatečné hygieny, a velmi zřídka i k většímu poškození chrupu. ve velmi výjimečných případech je zub pevně srostlý s kostí (stává se to například po úrazech zubů). S takovým zubem pak pevné rovnátko nedokáže pohnout a zub nelze zařadit správně do zubního oblouku. Bohužel tyto případy nelze většinou předem odhalit. Naštěstí je to stav extrémně vzácný.

Doporučujeme: Angličtina bez učebnic
www.lotusenglish.cz
Registr lékařů
Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů