Ortodoncie - MUDr. Eva Obermajerová

Ortodontická léčba

se zabývá léčením nepravidelnosti postavení jednotlivých zubů,skupin zubů a Nesprávným vzájemným vztahem čelistí.Dále vrozenými vadami jako je chybnění Zubů,nadpočetné zuby,rozštěpy rtů,čelistí,patra aj. U vad skeletálních tj. příčina v nesprávném růstu čelistí ,je někdy nutná chirurgicko-ortodontická léčba. Ortodontická léčba probíhá pomocí snímatelných nebo pevných rovnátek. Léčba snímatelnými rovnátky je vhodná především v období růstu a výměny dočasného chrupu za stálé zuby.

• Výhodou je možnost sejmutí rovnátka.
• Nevýhodou je však výrazná potřeba spolupráce pacienta a delší doba rovnání zubů. Snímatelnými rovnátky nejdou vyléčit všechny ortodontické vady. Často léčba pokračuje ve stálém chrupu pevnými rovnátky.

Léčba pevnými rovnátky je možná až po prořezání stálých zubů. Zahrnuje dvě fáze léčby: Ukázka fixů
1. fáze rovnání zubů = aktivní léčba, kdy má pacient v ústech pevné rovnátko. Tato fáze trvá průměrně 1,5-2 roky.
2. fáze stabilizace dosaženého výsledku = retenční fáze, kdy se udržují zuby v dosaženém postavení.
Obě uvedené fáze trvají přibližně stejnou dobu a jsou ve své důležitosti naprosto rovnocenné. V složitějších vad je doba retence několik let.

• Výhodou pevných rovnátek je vysoká efektivita a kratší doba léčení.
• Nevýhodou jsou vyšší nároky na udržení perfektní ústní hygieny.

Jak bude probíhat Vaše léčba?

Co můžete očekávat po vstupu do ordinace?
PRVNÍ NÁVŠTĚVA: vyšetření stavu chrupu a čelistního kloubu, dále ortodontické vyšetření obličeje (symetrie,asymetrie), funkce a estetiky chrupu. Po zhodnocení všech aspektů Vám bude (případně nebude) doporučena ortodontická léčba. Budete předběžně seznámeni s typem rovnátka vhodného pro Vaši vadu, dobou a podmínkách léčby.
DRUHÁ NÁVŠTĚVA: zhotovení povinné ortodontické dokumentace (otisky zubů, RTG snímky obličeje a chrupu,popř. fotografie zubů i obličeje).
TŘETÍ NÁVŠTĚVA: konzultace možných léčebných metod, časové náročnosti, detailního postupu při léčbě a stanovení cenového rozpočtu zvolené léčby. U některých typů vad je nezbytné pro dosažení dokonalého a stabilního výsledku vytáhnout některé stálé zuby. Po podepsání léčebného plánu se tento stane směrodatným pro celou dobu léčby.
DÁLE BUDE NÁSLEDOVAT nasazení (nalepení) pevného rovnátka do úst nebo odevzdání snímatelného rovnátka. Léčba pokračuje pravidelnými kontrolami - u pevného rovnátka 1x za 4-6 týdnů, u snímacího rovnátka 1x za 3 měsíce. Je nutné připomenout, že i během ortodontické léčby pacient navštěvuje svého praktického stomatologa, který provádí pravidelné preventivní prohlídky chrupu. Ortodontická léčba bude zahájena pouze u pacientů se zdravým popř.sanovaným chrupem a dokonalou ústní hygienou

Nejčastější dotazy k ortodontické léčbě

1. Kdy mohu dostat pevná rovnátka?
Pevná rovnátka je možné nasadit po prořezání stálých zubů – obvykle kolem věku 12-ti let. U některých závažnějších ortodontických vad je možné léčit již ve smíšeném chrupu, kdy nejsou prořezané třenové zuby a stálé řezáky. Přesnou dobu vhodnou k počátku léčby určí ortodontista.
2. Nejsem na pevná rovnátka starý (á)?
Horní věková hranice není v současné době přesně dána. Léčbu pevnými rovnátky mohou s úspěchem absolvovat pacienti jakéhokoli věku. Omezením není přesný věk, ale zdraví zubů a dásní.
3. Jak dlouho trvá léčba?
Léčba pevným rovnátkem trvá průměrně 2 roky. Minimálně stejnou dobu se musí dosažený výsledek udržovat snímatelným rovnátkem nebo tzv. retainerem. Retainer je tenký drátek nalepený na vnitřní straně dolních předních zubů, pomáhá udržet vyrovnané zuby –viz obrázek.
4. Bude mě to bolet?
Přibližně týden po nasazení pevného rovnátka je obvyklá přecitlivělost až mírná bolestivost zubů, především při kousání tvrdšího jídla. Největší obtíže uvádějí pacienti večer po nasazení pevného rovnátka nebo další den ráno. Již od třetího dne potíže ustupují a koncem prvního týdne se vše vrací k normálu.
5.Omezí mě pevné rovnátko v běžném životě?
Během prvních dnů je potřeba upravit konzistenci jídla a dodržovat doporučení ortodontisty. První týden může být zhoršená výslovnost. Drtivá většina pacientů si po prvním týdnu na rovnátko zvykne a nijak ho neruší v běžném denním životě, při koncentraci ve škole či v práci ani ve sportu. Hraní na dechové hudební nástroje je nutno s ortodontistou konzultovat.
6. Mohu dostat nenápadná rovnátka?
Existují druhy zámků, které jsou v ústech méně nápadné (například miniaturní verze zámků kovových, zámky kompozitní či keramické – viz obrázek). Pro některé pacienty je pak ortodontická léčba příjemnější a snáze si na rovnátko zvykají. Tyto zámky mají odlišné vlastnosti než standardní kovové zámky a nedají se použít pro každou vadu. Jejich vhodnost posoudí ortodontista.
7. Kazí se zuby pod rovnátky?
Tento mýtus je nutné jednoznačně vyvrátit. Jednotlivé součásti pevného rovnátka se připevňují na zuby speciálními materiály, které uvolňují fluoridy. Takže pod rovnátkem se zuby nekazí. Mohou se však kazit kolem součástí rovnátka, pokud pacient nedodrží zásady ústní hygieny.
8. Kolik stojí ortodontická léčba?
Cena rovnátka se odvíjí dle typu vady, náročnosti a délky léčby a v neposlední řadě závisí na kvalitě a množství použitého ortodontického materiálu.

Doporučujeme: Angličtina bez učebnic
www.lotusenglish.cz
Registr lékařů
Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů